Luteráni ve Vojkovicích

10. 9. 2022

V polovině 16.století se na Moravě rozmohlo Luteránství. Tuto víru převzali i vojkovičtí. Už roku 1542 se ve Vojkovicích objevuje první z řady pastorů – Stanislaus. Po něm přišel  v roce 1563 Johann Leuchamer, jehož náhrobek je zazděn ve vnější zdi kostela. Po něm tu působili ještě Jakob Melzer, Joachim Mylis, Michael Krautundfleisch nebo Michael Lachonosar. Éra lutránských pastorů skončila v roce 1623, kdy se prosadila na panství protireformace a kostel se stal opět katolickým. Obec musela od teď platit zvláštní daň klášteru v Rajhradě za bohoslužby. V roce 1624 byly Vojkovice přifařeny k židlochovické faře, a vojkovičtí dostali povinnost vozit každou neděli faráře na mši. V roce 1633 se stěžoval židlochovický farář Jan František Venský, že do kostela nikdo nechodí, že mezi 284 dušemi je jen 44 katolíků, z nichž se většina ani neumí modlit a odmítá jít ke zpovědi.

Mgr. Iva Tycová