Realizace biokoridorů

10. 9. 2022

Realizace biokoridorů na území Obce Vojkovice

V loňském roce proběhla výsadba lokálních biokoridorů K1 a K2 a lokálního biocentra BC1. Akce je financovaná Státním pozemkovým úřadem, zajištěná Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, Pobočkou Brno.
V současné době je vegetace ve velmi dobré formě. Pohled na biokoridor K 2 je od větrolamu v lokalitě Šimlochy směrem k silnici III. tř Vojkovice – Syrovice.

Karel Klein