Zahájení geodetického zaměření ulice Nádražní a podchodu v železniční zastávce

10. 9. 2022

30. srpna 2022 zahájila geodetická společnost G-OFFICE s.r.o. geodetické zaměření polohopisu a výškopisu všech důležitých znaků ve vlakové zastávce a okolí, nezbytně nutných pro následné projekční práce související s realizací bezpečného bezbariérového podchodu a rekonstrukce ulice Nádražní.

Karel Klein