Zpětný odběr pneumatik

7. 10. 2022

Od středy 5.října 2022 byl v obci zaveden systém zpětného odběru pneumatik. Pneumatiky je možné odkládat na sběrném dvoře v provozních hodinách. Pneumatiky nesmí být opatřeny ráfky. Pneumatiky opatřené ráfky nebudou obsluhou sběrného dvora převzaty.

Tato služba není určena pro osoby podnikající podle zvláštních předpisů, pokud nejsou konečnými uživateli.

Kdo je konečný uživatel? Konečným uživatelem je osoba užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem a před jeho odevzdáním osobě oprávněné k jeho převzetí podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Karel Klein