MěÚ Židlochovice – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích z důvodu realizace akce: „III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6 rekonstrukce komunikace“

Autor: MěÚ Židlochovice

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2022

Sejmuto dne: 1. 12. 2022

Stáhnout

Autor: MěÚ Židlochovice

Situace DIO - rekonstrukce úseku silnice III/42510

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2022

Sejmuto dne: 1. 12. 2022

Stáhnout

Autor: MěÚ Židlochovice

Objízdná trasa pro nákladní dopravu

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2022

Sejmuto dne: 1. 12. 2022

Stáhnout