Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta