Adresný záměr obce přenechat do užívání pozemek

Autor: Obec Vojkovice

Adresný záměr obce přenechat do užívání pozemek

Vyvěšeno dne: 8. 12. 2022

Sejmuto dne: 27. 12. 2022

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Návrh rozšíření

Vyvěšeno dne: 8. 12. 2022

Sejmuto dne: 27. 12. 2022

Stáhnout