Rozsvěcení vánočního stromu ve Vojkovicích

7. 12. 2022

V neděli 4. prosince proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu ve Vojkovicích. Za hojné účasti občanů vystoupil farář Mgr. Pawel Cebula, který popřál požehnané vánoce a posvětil náš společný vánoční strom, nechybělo představení dětí z mateřské školy, svařák, čaj, ohňostroj… ale děti vyhlíželi především samotného svatého Mikuláše a jeho družinu, která letos sestávala z jednoho anděla a rekordních 15 čertů!

Věřím, že rozsvěcení vánočního stromu bylo i letos milou příležitostí se společně setkat, pozdravit se a popovídat a společně alespoň na chvíli zapomenout na stres a shon všude kolem. Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a díky i Vám kteří jste prostě přišli a vytvořili krásnou předvánoční atmosféru…