Povodňový park – odvoz zeminy

27. 1. 2023

Stavba povodňového parku se ocitla v pro nás asi nejnáročnější fázi. Na ploše byla provedena skrývka ornice, kterou je nyní třeba z plochy odvést. Odvozová trasa prochází ulicí Hlavní a Nádražní, kritickými body je výjezd vozidel ze stavby za benzínkou a pod železničním mostem na Syrovice, kde dochází k odbočování a výjezdu vozidel na komunikaci směrem k Šimlochu. Přestože zhotovitel stavby provádí pravidelné čištění komunikací, s ohledem na počasí přesto dochází k průběžnému znečišťování vozovky. Prosím dbejte zvýšené opatrnosti a upozorněte i vaše děti na zvýšený pohyb těžkých vozidel. Odvoz zeminy by měl být dokončen do konce února.