Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 1. 2. 2023