Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy z důvodu uzavírky silnice III/41619 a nařízených objížděk (oprava povrchu komunikace)