Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci (par.č. 2370/2 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic) z důvodu přeložky stávající TS a přípojky VN a NN pro čerpací stanice