Dotační program na podporu zájmových činností v obci Vojkovice v roce 2023

7. 3. 2023

Obec Vojkovice vyhlásila dotační program na podporu zájmových činností v obci Vojkovice. Cílem programu je udržení a podpora činností v oblasti práce s mládeží, aktivního života seniorů, rozvoje sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí, obnovu a zachování lidových tradic, rozvíjení společenského a komunitního života v obci, popř. dalších společensky prospěšných aktivit.

Veškeré informace k uvedenému programu najdete zde:

https://www.vojkovice.info/dotacniprogram2023/