Prosíme o přeparkování vozidel z důvodu kácení stromů

22. 3. 2023

V úterý 28. března proběhne již dříve avízované kácení čtyř topolů u fotbalového hřiště. Během prací bude v bezprostřední blízkosti uzavřena přilehlá komunikace (ulice Sportovní). Prosím neparkujte v tento den svá vozidla v blízkosti místa. Ve stejný den proběhne i kácení břízy v ulici Nádražní (strom v havarijním stavu masivně napadený houbou). I zde prosíme o přeparkování vozidel v uvedený den. Děkujeme.