Kácení topolů na hřišti

18. 4. 2023

Fotodokumentace z akce „kácení topolů na hřišti“, která úspěšně proběhla na samém konci března. Kácení provedla firma Kácení Šarapatka s.r.o., která dlouhodobě pečuje o stromy v obci. Jak můžete vidět, pařezy byly ihned odfrézovány a celé místo vyčištěno tak, aby děti mohli okamžitě zahájit jarní hrací sezónu.