Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 5. 4. 2023