Historie Vojkovic – vzpomínejme společně

15. 5. 2023

Pro připravované číslo Vojkovického zpravodaje uvítáme Vaše historické fotografie do rubriky „Historie Vojkovic – vzpomínejme společně!“ Tentokrát na téma: Když se ve Vojkovicích slavilo.
Vaše nascanované fotografie můžete až do 21. května zasílat na email mistostarosta@vojkovice.info, nebo lze přinést v úředních hodinách obce (na místě nascanujeme a ihned vrátíme).
Malá ochutnávka v úvodu je z Vojkovických oslav Dne dětí v roce 1979 (možná 1980).
Tak tedy – vzpomínejme společně!