Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2022

Autor: Obec Vojkovice

Závěrečný účet

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Rozvaha

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Příloha

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Inventarizační zpráva za rok 2022

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Příloha příspěvkové organizace

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout

Autor: Obec Vojkovice

Rozvaha příspěvkové organizace

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2023

Stáhnout