Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 13. 7. 2023