Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacícha účelových komunikacích v působnosti ORP Židlochovice a ORP Pohořelice v rámci akce „III/42510 Rajhrad – OK Syrovice“

Autor: MěÚ Židlochovice

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno dne: 22. 9. 2023

Sejmuto dne: 9. 10. 2023

Stáhnout

Autor: MěÚ Židlochovice

Situace dopravně-inženýrských opatření

Vyvěšeno dne: 22. 9. 2023

Sejmuto dne: 9. 10. 2023

Stáhnout