Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 14. 12. 2023