Kácení topolů u hřiště

11. 1. 2024

I v letošním roce bude pokračovat obnova topolů u hřiště. Větve po předchozím zmlazení již dorostly takové velikosti, že se samovolně (zvláště za větru) vylamují a ohrožují své okolí. Z tohoto důvodu bylo navrženo postupné odkácení (event. sesazení) všech topolů. Cílem je nahradit je do budoucna jinými, dlouhověkými druhy. 

V letošním roce by mělo proběhnout kácení linie „u placu“ (asfaltové plochy), odstraněny by měly být také dvě protější linie (směrem k nádraží) – jedna těsně navazující na rodinné domy a druhá těsně za bránou. Vzhledem k tomu, že samotné kmeny stromů jsou v relativně dobrém zdravotním stavu, lze u linie těsně za bránou uvažovat i nad variantou „ kompletního sesazení sekundární koruny“ (tzn. ponechání pouze kmenů a malého počtu drobných větví), čímž by bylo možné obnovu rozprostřít do delšího časového úseku. 

Stromy, kterých se kácení týká, jsou v nákresu označeny červeným křížkem. 

Detailní informace k jednotlivým stromům se vám zobrazí na portálu www.stromypodkontrolou.cz kliknutím na příslušný strom.