Mimořádné hlášení

25. 1. 2024

Vzhledem k tomu, že se na katastru obce Vojkovice pohybuje firma, která nabízí zednické práce, žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti. Podomní prodej je  dle Nařízení obce č. 1/2014 v naší obci zakázán.