Údržba veřejné zeleně

10. 1. 2024

Údržba veřejné zeleně

V týdnu od 8. ledna budou zahájeny práce na údržbě veřejné zeleně spočívající v kácení celkem 15 ks stromů, které byly vyhodnoceny jako potenciálně nebezpečné (většinou usychající jedinci). Výjimkou je odkácení tří pajasanů, zde je důvodem fakt, že se jedná o invazivní, potenciálně nebezpečný druh (více na http://invaznirostliny.ibot.cas.cz/druhy/pajasan-zlaznaty/), navíc rostoucí na nevhodném místě – v těsné blízkosti soukromé zahrady. 

Práce provede arborista ing. Jiří Zapadlo (https://peceostromy.net/). 

 

Stromy navržené ke kácení si můžete prohlédnout na portálu Stromy pod kontrolou pod těmito prokliky:  

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

http://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

http://www.stromypodkontrolou.cz/map/…

http://www.stromypodkontrolou.cz/map/…