Výběrové řízení: Administrativní pracovnice odboru dopravy

2. 1. 2024

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pozice 

administrativní pracovnice odboru dopravy 

/zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou/

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice

Úvazek :  plný

Požadavky:

 • SŠ, příp. VOŠ nebo Bc. vzdělání, zaměřené na státní správu výhodou  
 • znalost správního řádu, přestupkového zákona a zákona o provozu na pozemních  

   komunikacích výhodou

 • týmová spolupráce, bezúhonnost, zodpovědnost 
 • komunikační schopnosti, pečlivost a psychická odolnost
 • pokročilá uživatelská znalost práce s PC
 • znalost AJ /schopnost vyřizovat telefonické hovory a korespondenci/
 • znalost NJ výhodou
 • morální bezúhonnost
 • spolehlivost a ochota učit se novým věcem
 • řidičský průkaz sk. B výhodou
 • nástup březen 2024

 

Nabízíme platové zařazení  dle nařízení vlády č. 341/2017, platová třída 9. 

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  31. 1. 2024:

– písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení ,Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, obálku označte heslem  „Výběrové řízení – administrace odboru  dopravy “

– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

– strukturovaný profesní životopis, 

– originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

– do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové  řízení.

 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Bc. Taťána Lukšová, vedoucí oddělení správních činností, tel. 547428790, tatana.luksova@zidlochovice.cz

 

V Židlochovicích dne 2. 1. 2024

                                                                                       Mgr. Ivana Kejřová

                                                                                 tajemnice MěÚ Židlochovice