Dotační program Obce Vojkovice pro rok 2020

Cílem programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vojkovice je udržení aktivit v oblasti práce s mládeží, podpory aktivního života seniorů, zkvalitnění činnosti pro rozvoj zejména sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci.

Časový harmonogram dotačního programu

Období využití dotace: leden – prosinec 2020
Termín zveřejnění programu: 15. 12. 2020
Období zveřejnění programu: 15. 12. 2020 – 15. 02. 2020
Termín podání žádostí: 15. 12. 2019 – 15. 02. 2020 do 12:00 hod.
Termín vyúčtování dotace: 15. 12. 2020 do 12:00 hod.

Kompletní informace o dotačním programu jsou uvedeny v dokumentu Dotační program obce Vojkovice 2020.

Formuláře

Žádost o dotaci v roce 2020