Dotační program Obce Vojkovice pro rok 2021

Cílem programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vojkovice je udržení aktivit v oblasti práce s mládeží, podpory aktivního života seniorů, zkvalitnění činnosti pro rozvoj zejména sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci.

Časový harmonogram dotačního programu

Období využití dotace: leden – prosinec 2021
Datum zveřejnění programu: 3.3.2021
Období zveřejnění programu: po dobu 60 dnů od data zveřejnění
Období pro podávání žádostí: po dobu 60 dnů od data zveřejnění
Termín vyúčtování dotací: do 15.12.2021 do 12:00 hod.

Kompletní informace o dotačním programu jsou uvedeny v dokumentu Dotační program obce Vojkovice 2021

Formuláře

Žádost o dotaci v roce 2021