Dotační program Obce Vojkovice pro rok 2022

Cílem programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vojkovice je udržení aktivit v oblasti práce s mládeží, podpory aktivního života seniorů, zkvalitnění činnosti pro rozvoj zejména sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci.

 

Časový harmonogram programu:

Období využití dotace: leden-prosinec 2022

Datum zveřejnění programu: 22.3. 2022

Období zveřejnění programu: po dobu 90 dnů od data zveřejnění

Období pro podávání žádostí: od 24.4. 2022 po dobu 60 dnů

Termín vyúčtování dotací: od 15.12.2022 do 12:00 hod.

 

Kompletní informace naleznete níže:

Dotační program obce Vojkovice 2022 – final

Veřejnoprávní smlouva dotace obce Vojkovice 2022

Žádost o dotaci v roce 2022