Dotační program Obce Vojkovice pro rok 2023

Cílem programu je udržení a podpora činností v oblasti práce s mládeží, aktivního života seniorů, rozvoje sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí, obnovu a zachování lidových tradic, rozvíjení společenského a komunitního života v obci, popř. dalších společensky prospěšných aktivit.

 

Časový harmonogram programu:

Období využití dotace: kalendářní rok 2023

Uzávěrka pro podávání žádostí: 27.3. 2023 do 12:00 hod.

Termín vyúčtování dotací: 15.12. 2023 do 12:00 hod.

 

Kompletní informace naleznete níže:

Dotační program obce Vojkovice 2023

Žádost o dotaci v roce 2023

Finanční vypořádání a závěrečná zpráva_2023