Jak si vyřídit

Dokumenty žádostí obce Vojkovice

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucíc mimo les

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu (o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení) k místní komunikaci.

Ohlaseni-uzivani-verejneho-prostranstvi-1

Návody na řešení životních situací, jak co zařídit, na koho se obrátit, a které doklady potřebujete pro jejich vyřízení

ODBOR DOPRAVY

 • oddělení řidičských průkazů
 • oddělení silničního a speciálního stavebního úřadu
 • oddělení registrace a schvalování vozidel
 • oddělení přestupků

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 • dávky hmotné nouze
 • dům s pečovatelskou službou
 • kurátor pro dospělé
 • kurátor sociálně-právní ochrany dětí
 • lékařské předpisy
 • parkovací průkazy
 • dávky osobám se zdravotním postižením
 • příspěvek na péči
 • sociálně-právní ochrana dětí
 • seniorpasy
 • zvláštní příjemce důchodu

ODBOR ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD

 • oddělení územního plánování
 • oddělení stavebního úřadu

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

 • oddělení matriky a evidence obyvatel
 • oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 • oddělení registrace a správy

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • oddělení myslivosti, lesů a ochrany zemědělského půdního fondu
 • oddělení vodního hospodářství
 • oddělení odpadů a ochrany ovzduší
 • oddělení ochrany přírody a krajiny
 • oddělení památkové péče