Ochrana osobních údajů

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává na základě smlouvy společnost PMA advisors s.r.o. IČ: 06666761 se sídlem Lipová 906/1, Staré Brno, 602 00 Brno.

Osobou pověřenou k výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává v rámci výše uvedené společnosti:

Jméno: Mgr. Jakub Hanák
Ulice/č.p.: Lipová 906/1
PSČ, město(obec): 602 00, Brno
Telefon: 770 606 081
E-mail: poverenec@pmadvisory.cz

Soulad činnosti obce Vojkovice se směrnicí pro ochranu osobních údajů upravuje  Směrnice GDPR.

Pro udělení souhlasu obci Vojkovice se pracováním osobních údajů lze využít formulář Souhlas se zpracováním os. údajů.