Orgány obce

Starostka obce: JUDr. Jitka Šmídová
Místostarostka obce: Ing. Mirka Floriánová

Rada obce:
Člen rady: JUDr. Jitka Šmídová
Člen rady: Ing. Mirka Floriánová
Člen rady: Marek Zámečník
Člen rady: Leoš Janíček
Člen rady: Eliška Holováčová

Zastupitelstvo obce Vojkovice:
Mgr. Dagmar Cigánková
Denis Crhan
Jan Čupa
Ing. Roman Dziedzinskyj
Ing. Miroslava Floriánová
Radim Hanzlík
Eliška Holováčová
Leoš Janíček
Karel Klein
MUDr. Petr Kolegar
JUDr. Jitka Šmídová
Jindřich Toman
Jakb Wolf
Marek Zámečník
Lenka Zámečníková

Finanční výbor:
Předseda: Eliška Holováčová
Člen: čeká na obsazení
Člen: čeká na obsazení

Kontrolní výbor:
Předseda: Karel Klein
Člen: Denis Crhan
Člen: Jakub Wolf