Orgány obce

Starosta obce: Karel Klein
Místostarosta obce: Richard Večeřa

Rada obce:
Člen rady: Karel Klein
Člen rady: Ing. Lukáš Koutný (radní pro oblast informatiky)
Člen rady: RNDr. Ivan Pavlík
Člen rady: Richard Večeřa (radní pro oblast životního prostředí)
Člen rady: Martin Vangel

Zastupitelstvo obce Vojkovice:
Benedikt Čupa
Ing. Miroslava Floriánová
Radim Hanzlík
Alena Jamborová
Leoš Janíček
Karel Klein
Alexandra Klešíková
MUDr. Petr Kolegar
Ing. Lukáš Koutný
RNDr. Ivan Pavlík
JUDr. Jitka Šmídová
Ing. Dušan Tomášek
Martin Vangel
Richard Večeřa
Marek Zámečník

Finanční výbor:
Předseda: RNDr. Ivan Pavlík
Člen: Alena Jamborová
Člen: Alexandra Klešíková

Kontrolní výbor:
Předseda: JUDr. Jitka Šmídová
Člen: Marek Zámečník
Člen: Michalis Busios

Rada obce Vojkovice na své 3. schůzi dne 5.12.2018 zřídila jako své iniciativní a poradní orgány:
Komise životního prostředí a zemědělská:
Předseda: Ing. Miroslava Floriánová
Člen: Leoš Janíček
Člen: Petr Kolísek
Člen: Michal Mátl
Člen: Martin Vangel

Komisi školskou a kulturní:
Předseda: Radoslava Kubátová
Člen: Jiří Barák
Člen: Bc. Eva Bittmanová
Člen: Ing. Roman Dziedzinskyj
Člen: Lenka Komínková
Člen: Věra Navrátilová
Člen: Lenka Zámečníková