Dotační program 2023

Cílem programu je udržení a podpora činností v oblasti práce s mládeží, aktivního života seniorů, rozvoje sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí, obnovu a zachování lidových tradic, rozvíjení společenského a komunitního života v obci, popř. dalších společensky prospěšných aktivit.

Časový harmonogram programu

Období využití dotace: kalendářní rok 2023

Uzávěrka pro podávání žádostí: 27.3. 2023 do 12:00 hod.

Termín vyúčtování dotací: 15.12. 2023 do 12:00 hod.

Kompletní informace naleznete níže

Dotační program obce Vojkovice 2023 Typ: DOC dokument, Velikost: 55 kB

Žádost o dotaci v roce 2023 Typ: DOC dokument, Velikost: 52.5 kB

Finanční vypořádání a závěrečná zpráva_2023 Typ: DOC dokument, Velikost: 41 kB