Úřad

Úřad

Dotační program Obce Vojkovice pro rok 2019

Cílem programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vojkovice je udržení aktivit v oblasti práce s mládeží, podpory aktivního života seniorů, zkvalitnění činnosti pro rozvoj zejména sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci.

Časový harmonogram dotačního programu

Období využití dotace: květen – prosinec 2019
Termín zveřejnění programu: 15. 03. 2019
Období zveřejnění programu: 15. 03. 2019 – 15. 04. 2019
Termín podání žádostí: 15. 3. 2019 – 15. 04. 2019 do 12:00 hod.
Termín vyúčtování dotace: 10. 12. 2019 do 12:00 hod.

Kompletní informace o dotačním programu jsou uvedeny v dokumentu Dotační program obce Vojkovice 2019

Formuláře

Veřejnoprávní smlouva dotace obce Vojkovice 2019

Žádost o dotaci v roce 2019