Úřední deska

20. 5. 2022

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

19. 5. 2022

Záměr Města Újezd u Brna prodat soubor pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál „ARMY park“

Záměr Města Újezd u Brna prodat soubor pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál „ARMY park“

13. 5. 2022

Exekutorský úřad Třebíč – Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Třebíč – Dražební vyhláška

12. 5. 2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

29. 4. 2022

Oznámení nalezené věci

Oznámení nalezené věci

28. 4. 2022

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

27. 4. 2022

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti

27. 4. 2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1/2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1/2022

26. 4. 2022

DSO Region Židlochovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2021

DSO Region Židlochovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2021

25. 4. 2022

FÚ JmK – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022

FÚ JmK – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022

22. 4. 2022

FÚ JmK – Veřejná vyhláška

FÚ JmK – Veřejná vyhláška

19. 4. 2022

Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení „Vojkovice, rozš. kNN, Ačaiová, K641/99“

Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení „Vojkovice, rozš. kNN, Ačaiová, K641/99“

14. 4. 2022

Oznámení nalezené věci

Oznámení nalezené věci

12. 4. 2022

Čištění místních komunikací

Čištění místních komunikací

8. 4. 2022

EG.D, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 9. 5. 2022

EG.D, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 9. 5. 2022

6. 4. 2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání v řízení o územním plánu Vojkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání v řízení o územním plánu Vojkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

6. 4. 2022

EG.D. a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 28.4.2022

EG.D. a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 28.4.2022

30. 3. 2022

EG.D.a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 2. 5. 2022

EG.D.a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 2. 5. 2022

29. 3. 2022

Úřad práce ČR – Výběrové řízení

Úřad práce ČR – Výběrové řízení

28. 3. 2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 22. 3. 2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 22. 3. 2022