Úřední deska

22. 9. 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2021, Rozpočtového opatření č. 1-10/2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2021, Rozpočtového opatření č. 1-10/2021

21. 9. 2021

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

17. 9. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

17. 9. 2021

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

15. 9. 2021

EG.D, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

EG.D, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

15. 9. 2021

Exekutorský úřad Brno – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí

Exekutorský úřad Brno – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí

15. 9. 2021

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

13. 9. 2021

Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

10. 9. 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-9/2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-9/2021

31. 8. 2021

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §64-65 zákona č. 256/2013 Sb. – aktualizovaný k 1. 8. 2021

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §64-65 zákona č. 256/2013 Sb. – aktualizovaný k 1. 8. 2021

30. 8. 2021

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/425 ve Vojkovicích, před domem č.p. 80 z důvodu umístění vyhrazeného stání

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/425 ve Vojkovicích, před domem č.p. 80 z důvodu umístění vyhrazeného stání

30. 8. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (umístění dopravního značení) na silnici II/425 a místních komunikacích v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (umístění dopravního značení) na silnici II/425 a místních komunikacích v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

25. 8. 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu Obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-8/2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu Obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-8/2021

17. 8. 2021

Záměr obce Vojkovice

Záměr obce Vojkovice

13. 8. 2021

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

4. 8. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Informace o počtu a sídle volebního okrsku, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Informace o počtu a sídle volebního okrsku, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

4. 8. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

2. 8. 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-7/2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-7/2021

27. 7. 2021

Usnesení – ustanovení opatrovníka

Usnesení – ustanovení opatrovníka

26. 7. 2021

Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 20. 7. 2021

Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 20. 7. 2021