Úřední deska

15. 4. 2024

FÚ pro JmK – Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam

FÚ pro JmK – Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam

12. 4. 2024

Adresný záměr přenechat do výpůjčky

Adresný záměr přenechat do výpůjčky

8. 4. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2029

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2029

5. 4. 2024

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 3. 4. 2024

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 3. 4. 2024

5. 4. 2024

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

5. 4. 2024

Záměr Obce Vojkovice – PRODAT

Záměr Obce Vojkovice – PRODAT

2. 4. 2024

KÚ JmK-Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“

KÚ JmK-Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“

25. 3. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konané dne 3. 4. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konané dne 3. 4. 2024

20. 3. 2024

MěÚ Židlochovice – Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení stavebního řízení „Polní cesty C3, C5, C 10 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic“

MěÚ Židlochovice – Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení stavebního řízení „Polní cesty C3, C5, C 10 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic“

14. 3. 2024

Veřejná vyhláška – Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/425 a na místní komunikace ul. Družstevní před MŠ v obci Vojkovice

Veřejná vyhláška – Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/425 a na místní komunikace ul. Družstevní před MŠ v obci Vojkovice

12. 3. 2024

Obec Vojkovice – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2029 – návrh

Obec Vojkovice – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2029 – návrh

11. 3. 2024

KÚ JmK – Opatření obecné povahy “ Stanovení odchylného postupu od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého“

KÚ JmK – Opatření obecné povahy “ Stanovení odchylného postupu od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého“

5. 3. 2024

MěÚ Židlochovice – Veřejná vyhláška – „Rozhodnutí o umístění stavby „Rozš. NN,VN,MSG INVEST, K124 Vojkovice“

MěÚ Židlochovice – Veřejná vyhláška – „Rozhodnutí o umístění stavby „Rozš. NN,VN,MSG INVEST, K124 Vojkovice“

28. 2. 2024

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Společné územní rozhodnutí a stavební povolení „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR, úsek SO 03 Vojkovice-Hrušovany“

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Společné územní rozhodnutí a stavební povolení „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR, úsek SO 03 Vojkovice-Hrušovany“

27. 2. 2024

DSO CS-BV – Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

DSO CS-BV – Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

26. 2. 2024

VaK Židlcochovicko – Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

VaK Židlcochovicko – Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

26. 2. 2024

KÚ JmK – Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje

KÚ JmK – Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje

23. 2. 2024

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

12. 2. 2024

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

5. 2. 2024

Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 31. 1. 2024

Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 31. 1. 2024