Úřední deska

4. 8. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Informace o počtu a sídle volebního okrsku, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Informace o počtu a sídle volebního okrsku, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

4. 8. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

2. 8. 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-7/2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-7/2021

27. 7. 2021

Usnesení – ustanovení opatrovníka

Usnesení – ustanovení opatrovníka

26. 7. 2021

Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 20. 7. 2021

Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 20. 7. 2021

26. 7. 2021

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

22. 7. 2021

Dotační program na podporu zájmových činností v obci Vojkovice v roce 2021 – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Dotační program na podporu zájmových činností v obci Vojkovice v roce 2021 – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

16. 7. 2021

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

16. 7. 2021

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s realizací okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhradě

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s realizací okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhradě

12. 7. 2021

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice – 20. 7. 2021

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice – 20. 7. 2021

28. 6. 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-6/2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Vojkovice na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1-6/2021

25. 6. 2021

Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

17. 6. 2021

Usnesení o nařízení elektronické dražby – (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronické dražby – (dražební vyhláška)

10. 6. 2021

DSO Region Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2020 – návrh

DSO Region Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2020 – návrh

8. 6. 2021

DSO VaK Židlochovicko – Návrh rozpočtu na rok 2021

DSO VaK Židlochovicko – Návrh rozpočtu na rok 2021

8. 6. 2021

DSO Vak Židlochovicko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023

DSO Vak Židlochovicko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023

8. 6. 2021

DSO Vak Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2020 – návrh

DSO Vak Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2020 – návrh

7. 6. 2021

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení obce Vojkovice

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení obce Vojkovice

3. 6. 2021

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (dle grafické přílohy) z důvodu úplné uzavírky mostu 41617-2 v Rajhradě

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (dle grafické přílohy) z důvodu úplné uzavírky mostu 41617-2 v Rajhradě

31. 5. 2021

MŽP-Veřejná vyhláška-Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

MŽP-Veřejná vyhláška-Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek