Úřední deska

12. 5. 2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

29. 4. 2022

Oznámení nalezené věci

Oznámení nalezené věci

28. 4. 2022

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

27. 4. 2022

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti

27. 4. 2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1/2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020, Rozpočtového opatření č. 1/2022

26. 4. 2022

DSO Region Židlochovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2021

DSO Region Židlochovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2021

25. 4. 2022

FÚ JmK – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022

FÚ JmK – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022

22. 4. 2022

FÚ JmK – Veřejná vyhláška

FÚ JmK – Veřejná vyhláška

19. 4. 2022

Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení „Vojkovice, rozš. kNN, Ačaiová, K641/99“

Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení „Vojkovice, rozš. kNN, Ačaiová, K641/99“

14. 4. 2022

Oznámení nalezené věci

Oznámení nalezené věci

12. 4. 2022

Čištění místních komunikací

Čištění místních komunikací

8. 4. 2022

EG.D, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 9. 5. 2022

EG.D, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 9. 5. 2022

6. 4. 2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání v řízení o územním plánu Vojkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání v řízení o územním plánu Vojkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

6. 4. 2022

EG.D. a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 28.4.2022

EG.D. a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 28.4.2022

30. 3. 2022

EG.D.a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 2. 5. 2022

EG.D.a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 2. 5. 2022

29. 3. 2022

Úřad práce ČR – Výběrové řízení

Úřad práce ČR – Výběrové řízení

28. 3. 2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 22. 3. 2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 22. 3. 2022

25. 3. 2022

FÚ JmK – informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021

FÚ JmK – informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021

24. 3. 2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2020

24. 3. 2022

Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022

Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2022