Úřední deska

8. 9. 2023

Vyhlášení nálezu

Vyhlášení nálezu

7. 9. 2023

Záměr obce prodat pozemek

Záměr obce prodat pozemek

4. 9. 2023

ÚZSVM – Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

ÚZSVM – Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

28. 8. 2023

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice – 6. 9. 2023

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice – 6. 9. 2023

28. 8. 2023

KúJmK – Veřejná vyhláška – Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A3 ZÚR JMK“) a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

KúJmK – Veřejná vyhláška – Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A3 ZÚR JMK“) a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

23. 8. 2023

EG.D. a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

EG.D. a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

14. 8. 2023

MěÚ Židlochovice – Veřejná vyhláška – Usnesení zastavení řízení – „Zahradní sklep – Vojkovice“

MěÚ Židlochovice – Veřejná vyhláška – Usnesení zastavení řízení – „Zahradní sklep – Vojkovice“

14. 8. 2023

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2023 ze dne 11. 8. 2023 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2023 ze dne 11. 8. 2023 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

10. 8. 2023

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41618 a místních komunikací v obci Vojkovice z důvodu úpravy křižovatky III/41618 x MK Blatná

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41618 a místních komunikací v obci Vojkovice z důvodu úpravy křižovatky III/41618 x MK Blatná

9. 8. 2023

Obec Vojkovice – Nabídka zaměstnání – pracovník technických služeb

Obec Vojkovice – Nabídka zaměstnání – pracovník technických služeb

26. 7. 2023

Informace – přechodné dopravní značení – úplná uzavírka MK ulice Blatná, Vojkovice

Informace – přechodné dopravní značení – úplná uzavírka MK ulice Blatná, Vojkovice

18. 7. 2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 13. 7. 2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 13. 7. 2023

12. 7. 2023

Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

12. 7. 2023

Veřejnoprávní smlouva č. 30/2023 o výkonu obecní policie

Veřejnoprávní smlouva č. 30/2023 o výkonu obecní policie

30. 6. 2023

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konané dne 13.7.2023

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konané dne 13.7.2023

12. 6. 2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 7. 6. 2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 7. 6. 2023

12. 6. 2023

Záměr pronajmout část pozemku

Záměr pronajmout část pozemku

12. 6. 2023

Záměr směnit pozemek

Záměr směnit pozemek

12. 6. 2023

Záměr prodat část pozemku

Záměr prodat část pozemku

12. 6. 2023

Záměr směnit části pozemků

Záměr směnit části pozemků