Úřední deska

4. 6. 2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 2. 6. 2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 2. 6. 2020

29. 5. 2020

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

27. 5. 2020

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

27. 5. 2020

DSO Region Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2019

DSO Region Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2019

20. 5. 2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, které se uskuteční v úterý 2.6.2020 v 17:00 hod

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, které se uskuteční v úterý 2.6.2020 v 17:00 hod

18. 5. 2020

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj

18. 5. 2020

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

18. 5. 2020

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

18. 5. 2020

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

15. 5. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2025

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2025

15. 5. 2020

Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2019 – návrh i s přílohami

Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2019 – návrh i s přílohami

15. 5. 2020

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

11. 5. 2020

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

30. 4. 2020

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažení v témže roce

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažení v témže roce

29. 4. 2020

Záměr obce Vojkovice pronajmout místnost v I.NP budovy č.p.214 ve Vojkovicích

Záměr obce Vojkovice pronajmout místnost v I.NP budovy č.p.214 ve Vojkovicích

23. 4. 2020

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

20. 4. 2020

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

18. 4. 2020

Opatření místní povahy o stanovení místní úpravy provozu – změny v souvislosti s rekonstrukcí ulice Rajhradské ve Vojkovicích

Opatření místní povahy o stanovení místní úpravy provozu – změny v souvislosti s rekonstrukcí ulice Rajhradské ve Vojkovicích

8. 4. 2020

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

6. 4. 2020

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212