Úřední deska

6. 4. 2020

Oznámení o zrušení konání veř. projednání „Řízení o změně č. IV územního plánu Židlochovice“ + náhradní termín

Oznámení o zrušení konání veř. projednání „Řízení o změně č. IV územního plánu Židlochovice“ + náhradní termín

19. 3. 2020

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje – používání ochranných prostředků dýchacích cest

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje – používání ochranných prostředků dýchacích cest

16. 3. 2020

Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

16. 3. 2020

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

15. 3. 2020

Nařízení Obce Vojkovice č.2/2020

Nařízení Obce Vojkovice č.2/2020

12. 3. 2020

DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Tabulka závěrečného účtu za rok 2019

DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Tabulka závěrečného účtu za rok 2019

12. 3. 2020

Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

12. 3. 2020

DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Závěrečný účet za rok 2019

DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Závěrečný účet za rok 2019

2. 3. 2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 25.2.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 25.2.2020

26. 2. 2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2020, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2018

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2020, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2018

21. 2. 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu-změny v souvislosti s rekonstrukcí ulice Rajhradská ve Vojkovicích

Veřejná vyhláška-Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu-změny v souvislosti s rekonstrukcí ulice Rajhradská ve Vojkovicích

13. 2. 2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, které se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 v 17:00 hod.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, které se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 v 17:00 hod.

11. 2. 2020

Veřejná vyhláška-Společné územní rozhodnutí a stavební povolení- „Vojkovice, rekonstrukce místní komunikace – ulice Rajhradská“

Veřejná vyhláška-Společné územní rozhodnutí a stavební povolení- „Vojkovice, rekonstrukce místní komunikace – ulice Rajhradská“

6. 2. 2020

Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2020, Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového provizoria na rok 2020, Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2018

Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2020, Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového provizoria na rok 2020, Rozpočtu obce Vojkovice na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2018

6. 2. 2020

Návrh rozpočtu Obce Vojkovice na rok 2020

Návrh rozpočtu Obce Vojkovice na rok 2020

29. 1. 2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 23. 1. 2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 23. 1. 2020

28. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

20. 1. 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

20. 1. 2020

Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko

Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko

15. 1. 2020

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnice III/41618 z důvodu nápravy nevyhovujícího stavu značení „Zákaz tranzitu na silnici II/425“

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnice III/41618 z důvodu nápravy nevyhovujícího stavu značení „Zákaz tranzitu na silnici II/425“