Vyhlášky

1. 12. 2006

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zálmů v obci Vojkovice

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zálmů v obci Vojkovice

31. 12. 2005

Výše úhrady a služeb související s nájmem hrobového místa

Výše úhrady a služeb související s nájmem hrobového místa

31. 12. 2002

vyhl. č.1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště ve Vojkovicích

vyhl. č.1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště ve Vojkovicích

31. 12. 2000

vyhl. č.1/2000 o zneškodňování odpadních vod

vyhl. č.1/2000 o zneškodňování odpadních vod

1. 1. 2000

Zveřejňování informací dle zákona 106/1999 Sb

Zveřejňování informací dle zákona 106/1999 Sb

18. 12. 1995

vyhl. č.2/1995 o udržování čistoty a pořádku v obci Vojkovice

vyhl. č.2/1995 o udržování čistoty a pořádku v obci Vojkovice