Výzva Vyfoť Vojky

Rada obce Vojkovice vyhlašuje výzvu s názvem „Vyfoť Vojky“. Pro propagační účely obce hledáme fotografie obce. Věříme, že mezi občany se najde řada fotograficky nadaných nadšenců s nadáním pro fotografování, kteří by mohli obci své fotografie poskytnout. Vybrané fotografie zaslané do výzvy budou zveřejněny na webu a facebooku obce.

Jak by měla fotografie vypadat?

  • Kvalita fotografie by měla být minimálně  72 dpi. Pro tiskové využítí dodané fotografie je však optimální kvalita 150 dpi a výše. Preferujeme tedy vyšší dpi.
  • Fotografii by měla zachycovat libovolné místo na území obce Vojkovice
  • Na fotografii by neměla být zblýzka vyfocena osoba
  • Fotografie by měla být aktuální (Neměla by zachycovat místo obce, které je nyní již výrazně odlišné například stavebními úpravami)

Jak fotografii zaslat?

  • Pro zaslání fotografie/í využijte pouze formulář dostupný přes odkaz níže. Je třeba mít účet u společnosti Google. Pokud ho již nemáte, je možné jej jednoduše a zdarma vytvořit zde. Jiný způsob není podporován

Jak dlouho bude výzva trvat?

  • Do odvolání. Bude trvat několik měsíců. Chceme dát prostor pro vytvoření fotek z různých ročních období. Rádi bychom však fotky dostávali i průběžně a ne před nějakým stanoveným termínem. Proto je ukončení v tuto chvíli otevřené. O ukončení budete informování.

ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ FOTOGRAFIÍ


Podmínky výzvy Vyfoť Vojky

1 PRÁVA A POVINNOSTI

Zasláním fotografií do výzvy dává zasilatel fotografie (dále jen zasilatel) obci Vojkovice (dále jen organizátor) souhlas se zveřejňováním zaslaných snímků.

2 AUTORSKÉ PRÁVO

Zasilatel prohlašuje, že je jediným autorem zaslané fotografie. Zasilatel zasláním fotografie poskytuje organizátorovi bezúplatně právo fotografii užít, a to bez jakéhokoliv omezení časového, místního, množstevního či způsobem užití. Současně je organizátor oprávněn v případě potřeby fotografii libovolně upravovat, spojit ji s jinými díly nebo ji zařadit do souborného díla.

Zasilatel prohlašuje, že účastí ve výzvě dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského, osobnostních práv a práv průmyslového vlastnictví, případně z jakýchkoli jiných práv. V případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, je za jakékoli porušení práv třetích osob odpovědný výhradně zasilatel.

3 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PRAVIDEL GDPR

Podmínkou zaslání fotografií do výzvy je poskytnutí osobních údajů pořizovatele fotografie organizátorovi v rozsahu Jméno a Příjmení. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů je účast zasilatele ve výzvě vyloučena, a to z organizačních důvodů.

Zasláním osobních údajů vyjadřuje zasilatel souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na webových a facebookových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti se sdělováním průběhu či výsledků výzvy veřejnosti.

Zasilatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

K osobním údajům budou mít přístup organizátor a jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, a to pouze v souladu s  právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a při současném poskytnutí záruky, že nedojde k zásahu do práv subjektů údajů. Třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu, v nezbytně nutném rozsahu, a pokud to bude nutné pro dosažení shora popsaného účelu zpracování osobních údajů a pro splnění podmínek a organizátorových povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících problematiku ochrany osobních údajů či jiných právních předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace a propagace výzvy.

Pořizovatel fotografie vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho fotografie byly prezentovány bezúplatně v materiálech, jako jsou například články v médiích, prezentacích, tiskem v knize, na pohlednici anebo brožuře atp.