Vyhlášky

13. 4. 2022

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

3. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

27. 5. 2021

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

9. 6. 2020

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

9. 6. 2020

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

6. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

6. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

13. 5. 2019

Řád veřejného pohřebiště obce Vojkovice

Řád veřejného pohřebiště obce Vojkovice

20. 3. 2019

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2019 – zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vojkovice č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2019 – zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vojkovice č. 1/2018

21. 12. 2018

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2018, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2018, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště

28. 12. 2016

OZV č. 2/2016 o poplatku za odpad

OZV č. 2/2016 o poplatku za odpad

28. 12. 2016

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

25. 9. 2015

Nařízení obce Vojkovice č. 1/2014 o prodeji zboží a poskytování služeb na území Obce Vojkovice

Nařízení obce Vojkovice č. 1/2014 o prodeji zboží a poskytování služeb na území Obce Vojkovice

25. 9. 2015

Nález Ústavního soudu k nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014 O PRODEJI ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE VOJKOVICE

Nález Ústavního soudu k nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014 O PRODEJI ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE VOJKOVICE

2. 6. 2015

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2. 6. 2015

Vyhláška č. 1/2015 o udržování čistoty a pořádku v Obci Vojkovice

Vyhláška č. 1/2015 o udržování čistoty a pořádku v Obci Vojkovice

14. 12. 2012

OZV č. 2/2012 o místních poplatcích

OZV č. 2/2012 o místních poplatcích

14. 12. 2012

OZV č. 1/2012 o místních poplatcích za odpad

OZV č. 1/2012 o místních poplatcích za odpad

16. 6. 2011

vyhl. č. 1/2011 o nakládání s komunálním odpadem

vyhl. č. 1/2011 o nakládání s komunálním odpadem