Výběrové řízení

Samostatný odborný referent stavebního úřadu

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE
Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:
Samostatný odborný referent stavebního úřadu

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice – odbor Životního prostředí a stavební úřad
Úvazek: 1,0 – smlouva na dobu neurčitou
Požadavky:
· VŠ, SŠ vzdělání stavebního směru nebo právního směru
· praxe v oblasti veřejné správy a v oboru vítána
· zkoušky ZOZ a znalost legislativy ve státní správě a samosprávě – výhodou
· orientace v mapách technické dokumentace (výkresy, projekty, katastrální mapy)
· schopnost posouzení souladu prováděné stavby se schválenou projektovou dokumentací, orientace v legislativních předpisech
· znalost práce na PC
· schopnost samostatné i kolektivní práce
· morální bezúhonnost
· řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
· nástup dle dohody

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb. v platném znění.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 12.4.2024. :
– písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent SÚ“
– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis
– k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– datum možného nástupu

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Komenda tel. 547428760 nebo 604290308.

V Židlochovicích dne 11.3.2024

Mgr.Ivana Kejřová
tajemník MěÚ Židlochovice

Datum vložení: 11. 3. 2024 17:25
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 9:42