FOTO: Historie obchodů

12. 3. 2013

Nedílnou součástí každodenního života ve Vojkovicích byl obchod a trhy. Zatímco na trhy museli místní obyvatelé zajíždět do okolních obcí (hlavně do Židlochovic a Blučiny, později i do Brna a Hustopečí), obchodníci a živnostníci se usadili i ve Vojkovicích.

Na přelomu 19. a 20. století zde fungovalo hned několik obchodů se smíšeným zbožím. Byl zde i mlýn s pekárnou, kovárna, a nechyběl ani švec a švadlena, zámečník či stavitel.
V obci se dalo koupit všechno potřebné zboží, od potravin, až po zemědělské nástroje či šaty.

Karel Klein