Usnesení č. 7/2013 z veřejného zasedání ZO Vojkovice