Usnesení č. 1/2014 z veřejného zasedání ZO Vojkovice, konaného dne 30.1.2014