Usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku