Vyhláška č. 1/2015 o udržování čistoty a pořádku v Obci Vojkovice