Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 30. 1. 2018