Novinky

Sběr nebezpečného odpadu

30. 10. 2018

Dne 15. 11. 2018  se v naší obci uskuteční ambulantní sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Jedná se o následující odpady:

  • televizory, rádia, ledničky, mrazničky
  • olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky
  • barvy v uzavřených nádobách
  • plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje
  • opotřebované pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové )
  • pračky, trouby, sporáky, vysavače, žehličky, sušiče vlasů
  • šicí stroje, elektrické hodiny, elektronické hudební nástroje, elektrické hračky
  • PC monitory, tiskárny, notebooky, telefonní přístroje, faxy, kalkulačky
  • ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektr. domácí spotřebiče

Uvedený odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2018, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a to:

14. 11. 2018 od 16.00 do 17.30 hod
15. 11. 2018 od   6.00 do 7.00 hod

Sběr odpadu je určen pouze pro fyzické osoby nepodnikající.

Mimo tuto dobu není odkládání odpadu povoleno!
Odložení odpadu mimo shora určené místo a mimo stanovenou dobu, bude považováno jako přestupek proti veřejnému pořádku.

 

Karel Klein
starosta Vojkovic